House of Green – Klimaatadaptatie in de tuin

Geplaats op: 15 sep 2022

Inmiddels weten we het allemaal; het klimaat verandert. En een veranderend klimaat heeft ingrijpende gevolgen op onze leefomgeving en dus ook op onze manier van leven. Het goede nieuws is dat we ons hierop kunnen voorbereiden. De aanpassingen en ingrepen die we kunnen doen om voor te sorteren op klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie. En wist je dat jijzelf ook kunt bijdragen aan klimaatadaptatie? We hebben House of Green gevraagd hier uitleg over te geven. House of Green is het ontwerplabel van Weverling Groenproviders die zich richt op groene buitenruimtes; van privé tuin tot openbare ruimte. De ontwerpen van House of Green hebben altijd vier speerpunten; praktisch gebruik, esthetiek, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

De twee grootste effecten van klimaatverandering zijn meer extreme neerslag en meer hitte stress. Deze twee aspecten hebben op hun beurt weer allerlei nadelige gevolgen. Klimaatadaptatie richt zich op het beperken van die nadelige gevolgen.

In het kort over neerslag en hittestress; steeds vaker zullen we te maken krijgen met extreme neerslag. Onze bebouwde omgeving is er niet op berekend deze buien aan te kunnen. Het hemelwater kan door verstening slecht in de bodem zakken. Daarnaast wordt al dat water wat niet wegzakt snel afgevoerd naar het riool, waardoor deze overbelast raakt. Dit resulteert in waterschade of zelfs overstromingen. Naast neerslag is hitte een ander probleem. De temperaturen lopen alsmaar hoger op en de periodes van hoge temperaturen worden steeds langer. Hierdoor zal mens, dier en omgeving meer droogte ervaren. Door periodes van droogte zal het grondwater zakken. Een laag grondwaterpeil kan verzakkingen in de bodem (inklinking) ten gevolg hebben. Dit is kan schadelijk zijn voor bebouwing. Lange periodes van hitte brengt ongemak met zich mee en kan voor bevolkingsgroepen met een zwakkere gesteldheid zelfs bedreigend zijn. Zo heeft onderzoek gebleken dat hittegolven zeer belastend kunnen zijn voor ouderen.

Alle bovengenoemde effecten hebben herstelkosten ten gevolg. Oftewel; het toepassen van klimaatadaptatie heeft ook een economisch voordeel!

Nu denk je; wat kan ík doen om te helpen? Een tipje van de sluier; de oplossing is groen! En niet alleen om je leefomgeving klimaat adaptief te maken. Groen heeft vele andere bijkomende voordelen waar je van kunt profiteren.

In de tuin zijn er vele keuzes te maken die invloed kunnen hebben op neerslag en hittestress. Een van de beste dingen die je kunt doen is de eigen tuin sterk vergroenen. Natuurlijk is voor de meeste mensen een tuin meer dan alleen groen, het is een verlenging van de woonkamer. Je wilt ook prettig kunnen zitten in je tuin; gezellig tafelen met familie of vrienden of loungen met een krantje. Een tuin waarbij deze twee uitgangspunten op elkaar zijn afgestemd noemen we een tuin met een gezond ‘groen-grijs balans’.

Groen is belangrijk, want hoe meer ruimte er is voor groen hoe meer open grond er is waardoor hemelwater op een natuurlijke wijze in de bodem kan zakken. Beplanting zorgt er bovendien voor dat de opnamecapaciteit van de bodem hoger wordt.  Daarnaast leveren planten, met name bomen en heesters, verkoeling. Niet alleen door de schaduw die zij bieden, maar ook door verdamping van het water dat zij uit de bodem halen. Meer beplanting in de tuin levert dus een aangenamere tuin op én is daarbij een lust voor het oog. Zo verhoog je dus de verblijfswaarde van je tuin.

Dat is de groene kant van het verhaal, maar natuurlijk moet de tuin ook voldoen aan praktische gebruikswensen. Ook in het ‘grijze’ aspect van de tuin zijn er allerlei keuzes te maken die invloed hebben op klimaatadaptatie. Zo kan er water passerende bestrating, half verharding (een verzamelnaam voor alle soorten, grind, split, gravel en schelpen) of open verharding gekozen worden. Materiaalkennis is een belangrijk onderdeel voor de realisatie van een klimaat adaptieve tuin. En dan zijn er nog niet-natuurlijke elementen die toegepast kunnen worden, zoals het installeren van regentonnen en infiltratiekratten in de bodem. Maar niet alleen in de tuin is er winst te halen.

De woning kan ook meer klimaat adaptief ingericht worden door toepassing van groen. Klimplanten tegen gevels (wij adviseren niet-hechtende soorten) en Sedum op daken kunnen helpen de woning te isoleren, de omgeving te verkoelen en bij te dragen aan de biodiversiteit. Ook de opnamecapaciteit van hemelwater wordt zo verhoogd en zal vertraagd het riool bereiken.

Mocht dit verhaal je inspireren om de verblijfskwaliteit van je tuin te verhogen en daarbij ook klimaat adaptieve maateregelen toe te passen dan is ons doel bereikt. Wil je professioneel advies hierbij of een compleet tuinontwerp van House of Green, dan helpen wij je graag verder.

Neem contact met House of Green op
banner